Opmuring generelt

Se hvordan man komprimerer fugerne, mens mørtlen stadigvæk er plastisk eller hvordan man fylder fugerne korrekt ud, så murværket står stærkt.

Opmuring af formur

Se hvordan man bl.a. udlægger stenene løst på sokkelen, inden opmuring, så man sikrer sig, at bl.a. forbandtet passer.

Opmuring af fals

Se med hvordan man opmurer den lodrette fals ved fremskudt vindue eller dør.

Første lag sokkelpap

Se med hvordan man udlægger det første lag sokkelpap, der fungerer som spærrer for grundfugt og radon.