Trykstyrker

Ved overgangen til CE-mærkning er der sket en ændring i den måde, hvorpå trykstyrken måles og angives. Det betyder, at alle trykstyrker ændres.

Mursten CE-mærkes efter normen: EN 771-1.
Trykstyrken bestemmes efter normen: EN 772-1.
Tidligere var det kun middeltrykstyrken, som blev angivet. I dag angives både middeltrykstyrken og den normaliserede trykstyrke.

Middeltrykstyrken er værdien, som bliver målt direkte ved trykprøvning af stenen. Den normaliserede trykstyrke fremkommer ved at omregne middeltrykstyrken til en klods, der er 10x10x10 cm.

Denne værdi bruger ingeniører og konstruktører, når de skal regne på murværkets styrke. Middeltrykstyrken er normalt større end den normaliserede trykstyrke. Omregningsfaktoren er for sten af dansk normalformat 0,70.

Trykstyrken måles på en ny måde, så vi kan ikke anvende de "gamle" værdier. Dette betyder, at middeltrykstyrken på maskinsten er næsten den samme, og at blødstrøgne sten får en ny middeltrykstyrke, der er ca. dobbelt så stor som den gamle.

Forskellen skyldes målemetoden.Før delte man en sten og murede den sammen - derefter målte man trykstyrken. Nu plansliber man en hel sten - derefter måles trykstyrken.

Du finder DoP'en under vores produkter.