Styrkematrix

Deklarerede styrkeparametre for udvalgte teglsten og mørtler

Forskellige teglværker har deklareret styrkeparametre for kombinationer af teglsten og mørtler, der passer godt sammen. Det er specielt bøjningsstyrken, der tidligere har været et problem og den lave værdi, som har været angivet i Murværksnormen har ofte givet anledning til, at der i det murede byggeri skulle monteres mange stålsøjler i hulmuren. Dette er et unødvendigt fordyrende led som de nye styrkeparametre i høj grad eliminerer.

Hvor finder jeg værdierne

Værdierne er angivet på de førende teglværkers hjemmesider. En oversigt over alle relevante links, der er gældende på et vilkårligt tidspunkt kan fås ved at fremsende en mail til pdc@dti.dk. Her kan også afklares generelle tekniske spørgsmål omkring beregningsprogrammet ”Murværksprojektering”.

Anvendelse i programmet Murværksprojektering

Hvordan anvendes værdierne i programmet Murværksprojektering? Se det her.
Når den aktuelle kombination af teglsten og mørtel er bestemt, overføres værdierne i det enkelte projekt manuelt til fanebladet ”Murværk”.

Trykstyrken skrives i det felt, der er benævnt trykstyrke, etc. Sluttelig trykkes på knappen ”Gem”, som gemmer de aktuelle parametre og overfører dem til alle nye beregningsmoduler.

Bemærk: Tryk ikke på knappen ”Beregn”, da denne beregner styrkeparametrene ud fra mørtelstyrker og stenstyrker, etc. Dette er netop ikke relevant her, da de enkelte styrkeparametre er deklareret direkte for den aktuelle kombination af byggesten og mørtel. Af samme grund har det ikke nogen relevans at angive mørtel- og stentrykstyrke i fanebladet.

Der er ikke deklareret nogen forankringsstyrke for bindere, da dette normalt gøres af binderproducenten. Parameteren anvendes ikke særlig ofte.

Værdierne kan naturligvis også inddateres i de enkelte statiske moduler. Dvs ved beregning af fx en tværbelastet rektangulær væg angives værdierne (fxk1 og fxk2) direkte i modulet ”Tværbelastet rektangulær væg”.

Kan jeg ikke i stedet for den angivne KC-tørmørtel anvende en tilsvarende KC-vådmørtel: Nej. Selvom den kemiske sammensætning er identisk og bearbejdeligheden af en vådmørtel ofte er bedre end tørmørtler er der normalt væsentlig dårligere vedhæftning for vådmørtler.