Rengøring af murværk

Der skal altid mures så rent som muligt. Det optimale er, at afrensning undgås eller minimeres.
Hvis det er nødvendigt, kan der umiddelbart efter, at der er opmuret, "børstes" overskydende mørtel af med en skuresvamp. Herved fjernes evt. mørtelrester på stenene. Fordelen er, at svampen ikke på samme måde som en børste kommer ind i fugerne, og der trækkes ikke mørtel ud på stenene.
Afhængig af stentype og den anvendte mørtel efterlades murværket herefter relativ rent, og yderligere rengøring bliver overflødig.

Hvis yderligere rengøring er nødvendig, anbefaler vi at starte med det mildeste produkt. Start f.eks. med rent vand og stop rengøringen, når murværket er tilstrækkelig rent. Man bør selvfølgelig kun rengøre de områder, hvor det er nødvendigt. Hvis rengøring med stærkere midler er nødvendig, bør der kun anvendes produkter, der er testet egnede til det pågældende murværk – mursten og mørtel.

Følg altid producentens anvisninger og lav evt. en lille prøverensning på et mindre område.

Afrensing af invendig murværk

Ved indvendigt murværk må der selvfølgeligt kun bruges midler, der er egnet til indvendig brug.