Hvordan sikrer du godt murværk

Egernsund Tegl anbefaler, at nedenstående punkter overholdes før, under og efter levering af mursten på byggepladsen. Vi tilsigter at levere den bedste vare, fra vejledning til levering. Inden opmuring på byggepladen begynder, er det vigtigt at kontrollere, at produktet lever op til kravene ved modtagelsen.

Ordren

Undgå ekstra transportomkostninger – bestil overliggere/bjælker rettidigt sammen med mursten = samtidig levering. Som udgangspunkt vender slamkanten ned ved produktion af overliggere. Oplys blot hvis det modsatte ønskes. Vi har behov for en leveringsplan, så I kan sikre jer alle sten rettidigt. Gælder alle ordrer over 25.000 mursten. Oplys i god tid om stenene skal leveres på 80 eller 112 stenspaller. Vi ønsker at modtage navn og tlf.nr. på byggepladsformand/murermester.

Afkald

Senest 3 dage før levering og gerne tidligere. Det giver os mulighed for bedre planlægning af leveringen.
Oplys os om særlige leveringsforhold på byggepladsen (f.eks. terræn).

Modtagerkontrol

  • Er paller/sten intakte ved levering.
  • Svarer mærkatet på pallerne til stentypen på ordre/følgeseddel.
  • Svarer antal og størrelse på overliggere/bjælker til ordre/følgeseddel.
  • Overholder murstenene måltolerancerne? Middelværdien for 10 sten i dansk normalformat må afvige:
  • Længde: 224-232 mm
  • Bredde: 105-111 mm
  • Højde: 52-56 mm
  • Ved sammenligning af farve mellem sten og overliggere/bjælker skal produkterne være tørre (der er ofte restfugt fra produktion i overliggere/bjælker).

Håndtering af overliggere og teglbjælker på byggepladsen

Lad produktet ligge afdækket på pallerne indtil de skal indmures.
Følg vejledning for montage af overliggere/bjælker, herunder også vejledning om papindlæg (se også følgeseddel med anvisning om højde for indlæg af pap).

Håndering af mursten på byggepladsen

Beskyt stenene mod vejrliget. Afdæk med kraftige presenninger eller under tag/telt.
Husk at emballagen på stenene ikke er 100 % vandtæt.
Stil ikke paller med engoberede sten i mere end ét lag på byggepladsen.
Se evt. afdækning af murværk og materialer her.

Udførelse

Vi anbefaler ikke afsyring af mursten, læs mere her: 
Rengøring af murværk.
Anvend kun tørre sten til byggeriet. Våde sten giver anledning til misfarvninger, eller uophærdet mørtel.
Afdæk altid nyopført murværk grundigt, også om sommeren!
Tegl fremstilles af naturmaterialer. Køber må derfor forvente, at der kan være nuanceforskelle i forhold til statiske produktbilleder gengivet i salgsmateriale. Det anses derfor ikke som en fejl ved varen, hvis dette er tilfældet. Det anbefales i øvrigt, at der ved anvendelsen blandes sten fra flere paller.