3.7.34 Royal Dawn

Projekttype Erhverv
Byggeår 2004
Anvendte produkter 3.7.34

Butikker

"I Metzingens bybillede udgør Lindenplatz et naturligt bindeled mellem bymidten og et fabriksudsalgsområde. De amorfe bygninger er forbundet med Lindenplatz via tre broer over floden Erms og danner nærmest et gennemsigtigt filter mellem områderne. Bybilledet gør, bygningerne ikke har nogen entydigt defineret for- og bagside. Murstensfacadens struktur og farve danner overgang mellem de historisk betingede murstensfacader i fabriksudsalgsområdet og sandstens- og betonfacaderne i husene omkring Lindenplatz.

Den individuelle blanding og farvespillet opstår som følge af forarbejdning og brænding af murstenene og gør det muligt at frembringe et levende murværk. De uendelige muligheder giver ejendommene deres egenart og særpræg. De mange positive tilbagemeldinger bekræfter os i, at det var klogt at bruge mange kræfter på materialevalget.

Vi vil gerne takke Egernsunder Ziegel for et fremragende samarbejde gennem hele opgaveforløbet."

Riehle + Assoziierte