Masterblend 12007

Projekttype Erhverv
Byggeår 2009
Anvendte produkter -

Hotel NHOW

“Allerede fra idéfasen var det vores hensigt at afspejle egenarten af nabo- laget, det tidligere havneareal, og tage vidtstrakte hensyn hertil. Den funktionelt-skulpturelle form udkrystalliserede sig forholdsvis tidligt i skitsefasen som et nostalgisk minde om de gamle havnekraner. Bygherren var enig med os i, at det var den rigtige måde at tage hensyn til omgivelserne på. Vi ønskede at vise de gamle pakhuse, der dominerer kvarteret, den fornødne respekt. Det gjorde vi ved at vælge mursten som facademateriale, men i en tidssvarende nyfortolkning.

Brugen af blødstrøgne mursten med deres plastiske, uensartede overflade, hvor ikke to mursten ser ens ud, står i kontrast til bygningens rene linjer. Sammen med båndene på den enkelte etage, der på en måde godt kan minde om en stregkode, frembringer murstenenes plastiske overflade i takt med dagslysets vekslen et
levende lys- og skyggespil, hvilket også var hensigten. Opgaven indbragte os prisen ”Immobilienawardberlin 2011” – ikke mindst takket den professionelle rådgivning vi modtog hos Egernsunder Ziegel."

Sergei Tchoban, arkitekt