2.7.02 Royal Ghost

Projekttype Rækkehus
Byggeår 2014
Anvendte produkter 2.7.02

Henriksholm, Vedbæk

“Den der slår sig ned i Henriksholm, kommer til at bo i en boligbebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet, bygget op omkring områdets enestående og smukke landskabelige kvaliteter. Henriksholms differentierede landskabsrum har hver deres karakteristika - med træbeplantninger, enge og søer i et let kuperet terræn, der gør det til et unikt sted at bo.
Husene er placeret, så de udnytter Henriksholms landskabelige kvaliteter optimalt.
Hver enkelt bolig har direkte udsigt til et eller flere landskabstræk - alle bor således i første række til et eller flere landskabsrum.
Der er udsyn til gårde eller terrasser, og videre ud over de åbne marker, enge og den fredede Maglemose. Mod nord, vest og syd er der udsigt til det fantastisk smukke plante og dyreliv, der udfolder sig året rundt."
- Kim Utzon, arkitekt MMA BDA