2.4.22 Brun

Projekttype Etagebyggeri
Byggeår 2014
Anvendte produkter 2.4.22

finn 1

I Hyllie, ved den sidste station før København, vil der med tiden vokse en ny bæredygtig bydel op, opbygget af blokke i urban stil i det ydre, men med en lethed og munterhed i det indre. Blokkene bliver indrammet af varierende og dekorerede facader i jordfarver og hver facadedel bliver ikke meget længere end 25-30 m. Ja, sådan lyder det i detailplanen. Altså, her skal bydes på en oplevelsesrigdom for såvel beboerne, som for de besøgende. Jordfarver, dekoration og bæredygtighed – materialevalget var let! Udfordringen lå snarere i at få en skalmur til at fremstå med variation, dekoration og en smule overraskelse. Valget faldt
indledningsvis på to murstenstyper for de to bebyggelser, som møder hinanden ved trappe- huspassagen – det blev “2.2.07M Rød mørk blødstrøgen”og “2.4.22 Brun blødstrøgen” fra Helligsø.

Foruden valget af farve og karakter på murstenene, byder de også på rige muligheder for at arbejde dekorative effekter frem. Her har vi ladet den røde facade udtrykke sig monokromt og tredimensionelt.

Muroverfladen forandres trinvis opad, fra et meget fremtrædende murrelief til en helt glat overflade. Til den brune murstensfacade valgte vi fuger som udtryksmiddel for et varieret mønster, som måske nærmest kan sammenlignes med et væv, hvor murstenene er rykket ind og fugerne udgør vævet. Fugens betydning er meget tydelig i de to facadetyper - en fuge i tone med murstenene kontra en afvigende fuge samt en normal fuge kontra en overdimensioneret fuge. Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at et så gammelt præfabrikeret byggemodul stadig er brugbart, funktionelt, bæredygtigt, forskelligartet og elsket.

Carsten Andersson, Carsten Andersson Arkitekter AB