78 mm facadetegl

78 versus 108 mm facadetegl

Vores præfabrikerede 78 mm facadetegl er udviklet til Passivhus System +C, men bruges også i sammenhæng med fx skalmuring af etagebyggeri, eller energirenovering af eksisterende facader. Vores maskin- og blødstrøgne sten kan alle produceres i formatet 228 x 78 x 54 mm. Formatet er ikke en lagervare og kræver oftest bestilling af min. 50.000 sten. Passivhus System +C kan også udføres med almindelig dansk normalformat i bagmur og facade, murtykkelsen ændres fra 408 til 438 mm.

Hvis du har spørgsmål til mulighederne omkring vores 78 mm facadetegl kontakt da venligst arkitektkonsulent Søren Henrichsen.

Murstenene på kun 78 mm vejer mindre, hvilket sparer arbejdsgange op og ned fra stilladserne – man kan simpelthen fragte flere mursten ad gangen. Der er kort sagt også penge at spare på murerarbejdet på grund af en mere effektiv opmuring.

Richard Pedersen | H. E. J. Murerentreprise A/S