LESS

En miljøvenlig blødstrøgen mursten

Egernsund Wienerberger har udviklet en ny mursten — med åbenlyse bæredygtige fordele der ganske enkelt udgøres af 3 små huller, og med nøjagtig samme mål og udseende som en helt traditionel dansk blødstrøgen mursten. Eneste forskel er, at LESS reducerer både C02-aftryk og råvareforbrug med tocifrede procentsatser.

Tre huller sænker klimaaftrykket

Helt specifikt: De tre huller i LESS reducerer forbruget af råmateriale med ca. 10% og energiforbruget under tørring og brænding med ca. 20%. Disse miljømæssige fordele opnås uden at ændre det mindste på murstenens æstetik og udseende. LESS har præcis samme udtryk og mål som de traditionelle blødstrøgne mursten - blot designet med tre huller i midten.

Da LESS-murstenen vejer mindre end en traditionel mursten, vil den samtidig lette transporten og håndteringen. Og det bidrager også til et bedre arbejdsmiljø for mureren.

Murstenen leveres i DNF (228 x 108 x 54 mm) og fås i flere farver.

  • LESS clay
  • LESS C02
  • Same look


Lanceringen af LESS udgør det første skridt i vores drejebog for en 100% CO2-neutral produktion.