DK
DK

Historien og ejerskabet

Egernsund Tegls historie går tilbage til 1880erne, hvor der i forbindelse med udgravningen af Kielerkanalen var en stor efterspørgsel på tegl. Kanalen blev bygget som erstatning for Ejderkanalen, der havde for lille kapacitet til at håndtere den stadig voksende dampskibstrafik. Der blev i den periode opført en del teglværker og beboelsesejendomme i området omkring Flensborg Fjord og efter færdiggørelsen af Kielerkanalen var det oplagt at arbejde videre på de etablerede produktionsfaciliteter. Egernsund Tegl blev derfor etableret som salgsorganisation for de lokale teglværker, der tilsammen beskæftigede mere end 700 arbejdere hver sæson!

Idag er Egernsund Tegl salgsafdeling for ialt fem jyske teglværker, der ejes af tre dedikerede teglværksejere. Tre herrer med hver deres historie og tilgang til teglet. Og lige præcis dét er medvirkende til, at Egernsund Tegl har ét af Skandinaviens bredeste og måske mest interessante murstensprogrammer. Og hvis du spørger vores teglværksejere, så er teglværksejer ikke noget man kan læse til på universitetet — det er en erfaring og en feeling man nedarver gennem generationer. Ofte er man med i produktionen helt fra barnsben og man finder derfor glæden ved leret og nysgerrigheden til teglet helt naturligt og tidligt i livet.

Tilbage i 1894 var der 33 teglværker under Egernsund Tegl. I dag er der blot 5. Produktionen af mursten er derimod steget fra 53 millioner til 101 millioner mursten om året.

 

Teglværksejer Peter Matzen (bill. til venstre)

Ejer Matzens- og Gråsten Teglværk og er 8. generation i familien af teglværksejere på Matzens Teglværk.
Matzens Teglværk hører til én af de ældste danske industrivirksomheder (grundlagt 1750), som i alle årene har været i familiens eje – placeret på samme sted. Når et teglværk har ligget på samme sted i så mange år, sætter det sig naturligvis spor. Tydeligst er lergravene, men også bygningerne fortæller historie. Man kan således finde spor efter de tre ovntyper, der tidligere har været anvendt på teglværket.

Produkter: Hånd- og blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur. Samtlige typer produceres i flere forskellige formater. Overliggere samt formsten.
Matzen familien overtog i 1980’erne også Gråsten Teglværk, der bl.a. producerer blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur og diverse formsten. Samtlige typer produceres i forskellige formater.

Sammen ejer de to sønderjyske teglværksejere, Andreas og Peter, også Bachmanns Teglværk (dæmpning af sten) og Egernsund Teglbjælker (produktion af teglbjælker og overliggere).

 

Teglværksejer Andreas Christensen (bill. i midten)

Vesterled Teglværk, 6. generation af teglværksejere i familien.
Vesterled Teglværk var oprindeligt et gårdteglværk, og navnet Vesterled var i første omgang knyttet til gården, der har heddet sådan, så langt man kan komme tilbage i tiden. Den lå i landsbyen ved “Ledet mod vest”. Gården hører stadig til teglværket. I 2005 blev hele produktionsapparatet udskiftet med et nyt moderne, miljøvenligt og energieffektivt anlæg.

Produkter: Maskin- og blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur. Overliggere og formsten. Samtlige typer produceres i forskellige formater.

 

Teglværksejer Hans Christian Hansen (bill. til højre)

Helligsø Teglværk, 3. generation af teglværksejere i familien.
Helligsø Teglværk, der ligger i i Helligsø ved Thy i Nordjylland blev overtaget af Hans Christians farfar i 1931. Teglværket er løbende blevet moderniseret og fremstår i dag som et højteknologisk og fuldautomatiseret værk.

Produkter: Blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur. Samtlige typer produceres i forskellige formater. Overliggere, formsten samt munkesten.

 

Produktudvikling

I dag er produktudvikling, produktkvalitet, rådgivning og service vigtige fokusområder. Men murstenen - den ligner stadig sig selv med alle sine æstetiske, tekniske og historiske kvaliteter. Hos Egernsund Tegl sætter vi en ære i også at være first movers indenfor udviklingen af teglsystemer, der lever op til nutidens energikrav. Vi ser det som en nødvendighed at modernisere den traditionelle mursten, så den forsat kan præge byggeriet verden over som det unikke og levende byggemateriale tegl er. Læs mere om Passivhus System +C her.

Egernsund Tegl ambaSundgade 3DK-6320 EgernsundT: +45 7444 2540F: +45 7444 2643E: salg@egernsund-tegl.dkCVR-nr 25122100Salgs- og leveringsbetingelser