Vesterled Teglværk

Den 2. juni 1843 fik Frederik Christensen af hertugen af Augustenborg Christian August d. II koncession til at drive teglværk. Det har været i familiens eje siden, og Andreas Christensen er 6. generation. Ejerne har på skift heddet Frederik eller Andreas.

Teglværket var oprindeligt et gårdteglværk, og navnet Vesterled var i første omgang knyttet til gården, der har heddet sådan, så langt man kan komme tilbage i tiden. Den lå i landsbyen ved "Ledet mod vest". Gården hører stadig til teglværket. I 2005 blev hele produktionsapparatet udskiftet med et nyt moderne, miljøvenligt og energieffektivt anlæg.

Ved Iller Strand, hvor Cathrinesminde Teglværksmuseum ligger, lå der i 1800-tallet 8 teglværker. I dag er ingen af dem i drift, men Vesterled Teglværk udnytter som det eneste de rester af ler, der er tilbage i området. Hver sommer henter de ler på naboparcellen til teglværksmuseet.

Vesterled Teglværk A/S overtog i 2000 Stoffers Teglværk, og i 2004, sammen med familien Matzen, A/S Bachmanns Teglværk. 

Grundlagt 1843
Ejer Vesterled Teglværk A/S
Kapacitet 40 millioner sten
Lergrave Bl.a. Nybøl Nor og Iller
Forarbejdning Kollergang og 3 valseværker
Vådpresser 3 blødstenspressere
Tørring  Kammertørring
Brænding 160 meter tunnelovn
Transport  Automatisk traversvogn. Sætte-, aftage- og pakkemaskiner
Bemanding  25 ansatte
Produkter  Blødstrøgne facadesten, bagmurssten, formsten og maskinsten