Matzens Teglværk

1750 fik en teglmester fra Iller af hertugen af Glücksborg tilladelse til at oprette teglværket. Han skaffede sig jorden, der både havde god ler og en skov, hvor man kunne hente brændsel. Grundlæggerens datter giftede sig med en Matzen, og de overtog senere teglværket. Siden da har det været i familien Matzens eje.

Værket hører til de ældste danske industrivirksomheder, der i alle årene har været i samme families eje og placeret på samme sted.

Teglværket var oprindeligt et gårdteglværk, og ejerboligen er det gamle stuehus. Jorden er i dag bortforpagtet.

Når et teglværk har ligget på samme sted i så mange år, sætter det sig naturligvis spor. Tydeligst er lergravene, men også bygningerne fortæller historie. Man kan således finde spor efter de tre ovntyper, der har været anvendt på teglværket. To egestolper i den ene lagerhal bærer i ca. tre meters højde tydelige brandspor. Stolperne er efter sigende fra den gamle kammerovn. Dele af den gamle ringovnsbygning anes også stadig, og tunnelovnen nutidens brænderteknologi - anvendes hver eneste dag. 

Grundlagt 1750
Ejer Carl Matzen Holding
Kapacitet 18 millioner sten
Lergrave Omkring teglværket og 3-13 km derfra
Forarbejdning Stenudskillervalseværk, sump og valseværk
Vådpresser Blødstenspresse og besandet håndstrygningspresse
Tørring  Kammertørring
Brænding 90 meter tunnelovn
Transport Bemandet traversvogn. Sætte-, aftage- og pakkemaskiner
Bemanding 11 mand og 1 funktionærer
Produkter Hånd- og blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur. Samtlige typer produceres i forskellige formater. Overliggere samt formsten.