Gråsten Teglværk

Teglværkets første ejer var hertug Ernst Günther, den daværende besidder af Gråsten Slot. Ved genforeningen i 1920 blev værket overtaget af staten sammen med slottet.

I 1922 blev teglværket købt af Johan Heinrich Clausen, der også ejede Hillerød Teglværk. Hans søn Erik Clausen blev bestyrer og overtog værket i 1931. Efter hans død i 1959 drev enken Elisabeth Omogen Clausen teglværket videre.

I 1962 eller 1963 blev det omdannet til et aktieselskab, med familiemedlemmer, teglmester Peter Hansen og de øvrige værker ved Nybøl Nor som aktionærer. I de følgende år skete der flere ændringer i aktionærkredsen. Fra 1982 til 1984 lå teglværket stille på grund af afsætningsvanskeligheder.

Teglmester Peter Hansen blev i 1963 direktør men døde i 1983. Hans søn Erik Hansen overtog direktørstolen i 1984. Sidst i 1980´erne var der brug for store investeringer i værket, hvilket de teglværker, der havde aktier i foretagendet, ikke var interesseret i blev gennemført. Samtidig var der priskrig på tegl, og indtjeningen var ikke særlig god. Det førte til, at Carl Matzen i 1988 overtog alle aktier. Teglværket drives af sønnen Peter Matzen.

Grundlagt 1903
Ejer Carl Matzen Holding
Kapacitet 25 millioner sten
Lergrave Indtil 40 km. fra teglværket
Forarbejdning Stenudskillervalseværk, sump, 2 valseværker
Vådpresser Blødstenspresser
Tørring

Kammertørring, 1960

Brænding 130 meter tunnelovn fra 2008 (1903-1960: Ringovn). Man har sideløbende i en periode også haft zigzag-ovn
Transport Automatisk traversvogn. Sætte-, aftage- og pakkemaskiner.
Bemanding 12 mand og 2 funktionærer
Produkter Blødstrøgne facadesten i forskellige nuancer samt sten til bagmur, samtlige typer produceres i forskellige formater. Overliggere samt formsten.