Bachmanns Teglværk

Teglværket var oprindeligt et gårdteglværk. Det nævnes første gang i 1860, men er formodentligt bygget året før af Jørgen Jørgensen. Han solgte gård og teglværk den 28. april 1865 til konstitueret godsinspektør på Sandbjerg Gods Johannes Jürgen Bachmann.

Fra 1907 ejedes teglværket af H.F. Bachmann. Ved hans død i 1950 blev det omdannet til et I/S med C.H. Bachmann som direktør. I 1970 blev selskabet omdannet til et aktieselskab med familien Bachmann som eneaktionærer. I dag ejes Bachmanns Teglværk af Vesterled - og Carl Matzens Teglværker.

Bachmann's Teglværk har markeret sig som et teknologisk forgangsværk. Som det første teglværk i Danmark indførte de kammertørring i 1952, og tunnelovnen fra 1959 var også landets første til teglværksbrug. 

Grundlagt 1860
Ejer Bachmanns Teglværk
Kapacitet Dæmpning af mursten/2,7 millioner pr. år 
Bemanding  9 mand og 5 funktionærer
Produkter  Blå- og grådæmpede sten