DK
DK

Flexsystemet

Flexsystemet er inspireret af et kendt byggesystem fra legetøjsindustrien, hvor der er flere størrelser, men kun et system. Flexsystemet tager sit udgangspunkt i, at det vandrette murmålsmodul, der er baseret på 6 cm, også gøres til modulet i højderetningen. Derved sikres der størst mulig fleksibilitet med stenene og det bliver meget nemmere at udregne målene. Der går 3 Flexsten på 18 cm i højden, 2 Munkesten på 18 cm i højden og 4 Romersten på 18 cm i højden. Fugerne er altid 12 mm.

Passivhus System +C

Egernsund Tegl Passivhus System +C var indstillet til DI Bygs Innovationspris 2013 og gør det muligt at opføre fuldmurede, fremtidssikrede lavenergihuse i tegl. Desuden sikrer systemet en betydelig bedre arealudnyttelse, så fx et 150 m² stort hus opnår 8-10 m² ekstra rum, i forhold til, hvis det var opført på traditionel vis.

AutoTile

Denne murskulptur er opført af 180 studerende ved Arkitektskolen Aarhus (Bacheloruddannelsen) i samarbejde med Egernsund Tegl. Autotile kobler avanceret digital teknologi med det traditionsrige murerhåndværk. Eksperimentet udfordrer måden, vi skaber og tænker murværk på.

Murværket er udviklet ved brug af cellulære automata – et matematisk princip for selvorganiserende systemer. Cellulære automata er celler, som reagerer på deres omgivelser, dvs. naboceller. Når en enkelt celle ændrer tilstand, sætter det en kædereaktion af beregninger i gang i alle celler i netværket, hvorved der opstår nye formationer.

"Hver sten i murværket svarer til en digital celle, frosset i tid. Cellernes tilstande omsættes af stenene og murværkets mønster er en fastfrysning af denne proces". - Arkitektskolen Aarhus.

Egernsund Tegl ambaSundgade 3DK-6320 EgernsundT: +45 7444 2540F: +45 7444 2643E: salg@egernsund-tegl.dkCVR-nr 25122100Salgs- og leveringsbetingelser